Cách đọc cộng trừ nhân chia tiếng trung

Các bạn đã biết hết về từng vựng hán ngữ chỉ các dấu cộng trừ nhân chia chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu: Các từ vựng và cách đọc về các phép toán thông dụng trong tiếng Trung nhé.

 

từ vựng tiếng trung toán học

Ngoài ra còn có các hình học, đơn vị đo lường trong toán học nữa đấy.

 

Phép toán

 

  1. Dấu cộng 加号 Jiā hào

2. Dấu trừ 减号 Jiǎn hào

3. Dấu nhân 乘号 Chéng hào

4. Dấu chia 除法 chúfǎ

5. Dấu lớn hơn 大于号 Dàyú hào

6. Dấu nhỏ hơn 小于号 Xiǎoyú hào

7. Dấu bằng 等号 Děng hào

8. Tập hợp 两个集合的并集

9. Phần trăm 百分比 Bǎifēnbǐ

10. Căn bậc hai 根号 Gēn hào

11. Căn bậc ba 立方根 Lìfānggēn

12. Vuông góc 垂直 Chuízhí

13. Song song 平行的 Píngxíng de

14. Sấp xỉ 近似地 Jìnsì de

15. Số thập phân 十进位的 Shí jìnwèi de

 

Hình học bằng tiếng Trung

16. Hình tròn 圈 Quān

17. Hình vuông 平方 Píngfāng

18. Hình chữ nhật 长方形 Chángfāngxíng

19. Hình tam giác 三角 Sānjiǎo

 

Phân số, số thập phân

20. Phân số 分数 Fēnshù

分子 /fēnzǐ/: tử số

分母 /fēnmǔ/: mẫu số

商数 /shāng shù/: thương số

方根 /píngfānggēn/, 二次方根/èr cì fāng gēn/: căn bậc hai

平方 /píngfāng/: bình phương

立方 /lìfāng/: lập phương

函数 /hánshù/: hàm số

方程 /fāngchéng/: phương trình

不等式 / bùděngshì/: bất đẳng thức

公式 /gōngshì/: công thức

图示 /tú shì/: đồ thị

定理 /dìnglǐ/: định lí

定义 /dìngyì/: định nghĩa

答案 /dá’àn/: đáp án

算 /suàn/,估计 / gūjì/: tính

 

Đơn vị đo lường

毫米 háomǐ: Mm
厘米 límǐ: Cm
分米 fēn mǐ: Dm
米 mǐ: M
千米/公里 qiānmǐ/gōnglǐ: Km
厘 lí: li (1% của đơn vị đo lường)
分 fēn: phân (một phần mười của đơn vị đo lường)
寸 cùn: tấc (10 phân là một tấc)
尺 chǐ: thước (1 thước bằng 1 phần 3 mét)
丈 zhàng: trượng (1 trường bằng 10 thước)

平方厘米 píngfāng límǐ: cm²
平方分米 píngfāng fēnmǐ: dm²
平方米 píngfāng mǐ: m²
公顷 gōngqīng: héc-ta
平方千米 píngfāng qiānmǐ: km²

立方厘米 lìfāng límǐ: cm³
立方分米 lìfāng fēnmǐ: dm³
立方米 lìfāng mǐ: m³

毫克 háokè: milligram
克 kè: gam
公斤/千克 gōngjīn/qiānkè: kilogram
斤 jīn: cân
吨 dūn: tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Menu