Hán ngữ 4 bài 47: 我想起来了 – Tôi nhớ ra rồi

Các bạn còn nhớ bổ ngữ xu hướng đã học ở bài trước không ? Ở bài 47 hán ngữ 4 này, chúng ta sẽ được học phần ngữ pháp mở rộng của bổ ngữ xu hướng.

Hán ngữ 4 bài 47
Hán ngữ 4 bài 47

(一)课文- Bài đọc 

1. 我想起来了 – Tôi nhớ ra rồi 

(一天,王老师突然接到一个电话,原来是他三年前的学生打来的。)

Yītiān, wáng lǎoshī túrán jiē dào yīgè diànhuà, yuánlái shì tā sān nián qián de xuéshēng dǎ lái de.)

(Một hôm, Thầy Vương đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, thì ra là học sinh của ông ba năm trước gọi tới ) 

海伦:喂,是王老师吗?

Hǎilún: Wèi, shì Wáng lǎoshī ma?

He len: Alo, là thầy Vương phải không?

王老师:是,你是。。。。。。

Wáng lǎoshī: Shì, nǐ shì……

Thầy Vương: Đúng rồi, cậu là….

海伦:老师,你听得出来我是谁吗?

Hǎilún: Lǎoshī, nǐ tīng dé chūlái wǒ shì shéi ma?

He len: Thầy, Thầy nghe ra em là ai không? 

王老师:你是。。。。。对不起,声音有点熟,但一下子想不起来是谁了。

Wáng lǎoshī: Nǐ shì….. Duìbùqǐ, shēngyīn yǒudiǎn shú, dàn yīxià zi xiǎng bù qǐlái shì shéi le.

Thầy Vương: Em là… Xin lỗi, tiếng có chút quen, nhưng thoáng chốc không nhớ ra là ai. 

海伦:我是你三年前的学生,老师还参加过我的婚礼呢.

Hǎilún: Wǒ shì nǐ sān nián qián de xuéshēng, lǎoshī hái cānjiā guò wǒ de hūnlǐ ne.

He len: Em là học sinh ba năm trước của thầy, thầy còn tham gia lễ cưới của em mà. 

王老师:啊,我想起来了,海伦!你现在在哪儿?

Wáng lǎoshī: A, wǒ xiǎng qǐláile, hǎilún! Nǐ xiànzài zài nǎr?

Thầy Vương: À, Tôi nhớ ra rồi, He len! Em bây giờ ở đâu? 

海伦:我就在北京。

Hǎilún: Wǒ jiù zài Běijīng.

Helen: Em ở Bắc Kinh. 

王老师:你是怎么知道这个电话号码的?

Wáng lǎoshī: Nǐ shì zěnme zhīdào zhège diànhuà hàomǎ de?

Thầy Vương: Em làm thế nào biết được số điện thoại  này? 

海伦:是罗兰告诉我的。

Hǎilún: Shì Luólán gàosù wǒ de.

He len: Là Roland nói em ạ.

王老师:是吗?你是来旅行的吗?

Wáng lǎoshī: Shì ma? Nǐ shì lái lǚxíng de ma?

Thầy Vương: Thế à. Em tới là để du lịch à? 

海伦:不是,我是应国际广播电台的邀请来北京工作的。

Hǎilún: Bùshì, wǒ shì yìng guójì guǎngbò diàntái de yāoqǐng lái Běijīng gōngzuò de.

He len: Không ạ, em nhận lời mời của đài phát thanh quốc tế tới Bắc Kinh làm việc. 

王老师:要呆多长时间?

Wáng lǎoshī: Yào dāi duō cháng shíjiān?

Thầy Vương: Ở lại bao lâu? 

海伦:我跟他们签了两年的合同。

Hǎilún: Wǒ gēn tāmen qiān le liǎng nián de hétong.

He len: em kí hợp đồng với bọn họ hai năm. 

王老师:保罗呢?

Wáng lǎoshī: Bǎoluó ne?

Thầy Vương: Thế còn Paul?

海伦:保罗也来了。他在北京的一家中外合资公司工作。老师,我想请您来我家做客。

Hǎilún: Bǎoluó yě láile. Tā zài běijīng de yījiā zhōngwài hézī gōngsī gōngzuò. Lǎoshī, wǒ xiǎng qǐng nín lái wǒjiā zuòkè.

He len: Paul cũng tới. Anh ấy ở Bắc Kinh làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Thầy, em muốn mời thầy tới  nhà em chơi. 

王老师:好啊。

Wáng lǎoshī: Hǎo a.

Thầy Vương: Được. 

海伦:不知道您星期六下午有没有空儿?

Hǎilún: Bù zhīdào nín xīngqíliù xiàwǔ yǒu méiyǒu kòngr?

He len: Không biết buổi chiều thứ bảy thầy có rảnh không?

王老师:这个星期六下午可以。

Wáng lǎoshī: Zhège xīngqíliù xiàwǔ kěyǐ.

Thầy Vương: Buổi chiều thứ bảy được.

海伦:那我让保罗开车去接您。您还住在原来的地方吗?

Hǎilún: Nà wǒ ràng Bǎoluó kāichē qù jiē nín. Nín hái zhù zài yuánlái dì dìfāng ma?

He len: Vậy em bảo Paul lái xe tới đón thầy. Thầy vẫn ở chỗ cũ ạ?

王老师:不,我早就搬家了,搬到学校附近一个新建的住宅小区了。我告诉你,你把我的地址记下来。保罗来的时候,给我来个电话,我去们口接他。

Wáng lǎoshī: Bù, wǒ zǎo jiù bānjiā le, bān dào xuéxiào fùjìn yīgè xīnjiàn de zhùzhái xiǎoqū le. Wǒ gàosù nǐ, nǐ bǎ wǒ dì dìzhǐ jì xiàlái. Bǎoluó lái de shíhòu, gěi wǒ lái gè diànhuà, wǒ qù ménkǒu jiē tā.

Thầy Vương: Không, tôi chuyển đi lâu rồi, chuyển tới khu trung cư mới xây gần trường học rồi. Tôi nói với em, em ghi địa chỉ lại. Khi Paul tới thì gọi điện cho tôi, tôi ra cửa đón em ấy. 

海伦:好的。

Hǎilún: Hǎo de.

He len: Vâng ạ. 

2. 我们还想学下去。- Chúng em vẫn muốn học tiếp 

(在海伦家。。。。。。)

(Zài Hǎilún jiā……)

( Tại nhà của He len …) 

海伦:老师,您喝点什么?茶还是咖啡?

Hǎilún: Lǎoshī, nín hē diǎn shénme? Chá háishì kāfēi?

He len: Thầy, người uống chút gì không? Trà hay cà phê ? 

王老师:我茶和咖啡都喝不了,一喝晚上就睡不着觉。就喝点儿水吧。你们这儿真不错。

Wáng lǎoshī: Wǒ chá hé kāfēi dōu hē bù liǎo, yī hē wǎnshàng jiù shuì bùzháo jiào. Jiù hē diǎnr shuǐ ba. Nǐmen zhè’er zhēn bùcuò.

Thầy Vương: Trà và cà phê tôi đều không uống được, uống vào buổi tối không ngủ được. Uống chút nước đi. Chỗ này của các em thật không tồi. 

海伦:这是保罗的公司给我们租的房子。要是让我们自己花钱可租不起。

Hǎilún: Zhè shì Bǎoluó de gōngsī gěi wǒmen zū de fángzi. Yàoshi ràng wǒmen zìjǐ huā qián kě zū bù qǐ.

He len: Đây là nhà của công ty Paul thuê cho chúng em. Nếu để chúng em tự bỏ tiền ra thuê chắc không thuê nổi. 

王老师:保罗,你们公司的业务是什么?

Wáng lǎoshī: Bǎoluó, nǐmen gōngsī de yèwù shì shénme?

Thầy Vương: Paul, Nghiệp vụ của công ty các cậu là gì? 

保罗:我们公司是搞中外文化交流的。公司成立不久,业务也刚开展起来。

Bǎoluó: Wǒmen gōngsī shì gǎo zhōngwài wénhuà jiāoliú de. Gōngsī chénglì bùjiǔ, yèwù yě gāng kāizhǎn qǐlái.

Paul: Công ty chúng em là làm về giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài. Công ty thành lập chưa lâu, nghiệp vụ cũng mới triển khai.

海伦:老师,我和保罗的工作都需要用汉语,所以打算继续学下去。我们想利用在北京工作的机会把汉语学好。

Hǎilún: Lǎoshī, wǒ hé bǎoluó de gōngzuò dōu xūyào yòng hànyǔ, suǒyǐ dǎsuàn jìxù xué xià qù. Wǒmen xiǎng lìyòng zài běijīng gōngzuò de jīhuì bǎ Hànyǔ xuéhǎo.

He len: Thầy, công việc của em và Paul đều cần dùng tiếng Trung, vì thế dự định tiếp tục học. Chúng em muốn tận dụng cơ hội làm việc ở Bắc Kinh học tốt tiếng Trung.

王老师:你们俩原来都学得不错,有一定的基础,坚持学下去的话,一定能学好。

Wáng lǎoshī: Nǐmen liǎ yuánlái dōu xué dé bùcuò, yǒu yídìng de jīchǔ, jiānchí xué xià qù dehuà, yīdìng néng xuéhǎo. 

Thầy Vương: Hai người các em vốn dĩ đều học không tệ, có nền tảng nhất định,kiên trì học tiếp mà nói nhất định có thể học tốt. 

海伦:时间过得真快!离开中国都三年多了。刚回国的时候,还常听听录音,读读课文。后来因为忙,也没坚持下来。很长时间不说,汉语差不多都忘光了,要用的时候,好多词都想不起来了。

Hǎilún: Shíjiānguò dé zhēn kuài! Líkāi zhōngguó dū sān nián duōle. Gāng huíguó de shíhòu, hái cháng tīng tīng lùyīn, dú dú kèwén. Hòulái yīnwèi máng, yě méi jiānchí xiàlái. Hěn cháng shíjiān bù shuō, hànyǔ chàbùduō dōu wàng guāng le, yào yòng de shíhòu, hǎoduō cí dōu xiǎng bù qǐlái le.

Helen: Thời gian trôi qua thật nhanh! Rời Trung Quốc đã hơn ba năm rồi. Lúc mới về nước vẫn còn hay nghe ghi âm, đọc bài đọc. Sau này vì bận cũng không tiếp tục. Rất lâu rồi không nói, Tiếng Hán gần như đã quên sạch rồi, đến khi cần dùng, rất nhiều từ đều không nhớ ra rồi. 

王老师:是,学外语,只有坚持下去,多听,多说,多练才能学好。

Wáng lǎoshī: Shì, xué wàiyǔ, zhǐyǒu jiānchí xiàqù, duō tīng, duō shuō, duō liàn cáinéng xuéhǎo.

Thầy Vương: Đúng, học ngoại ngữ, chỉ có kiên trì, nghe nhiều, nói nhiều, luyện nhiều mới có thể học tốt. 

海伦:我们还想请老师业余教我们,不知道老师能不能抽出时间来。

Hǎilún: Wǒmen hái xiǎng qǐng lǎoshī yèyú jiào wǒmen, bù zhīdào lǎoshī néng bùnéng chōuchū shíjiān lái.

Helen: bọn em còn muốn mời thầy ngoài giờ làm việc dạy bọn em, không biết thầy có thể bỏ ra chút thời gian gian không ạ.

王老师:我工作比较忙,抽不出时间来。你们打算怎么学?

Wáng lǎoshī: Wǒ gōngzuò bǐjiào máng, chōu bù chū shíjiān lái. Nǐmen dǎsuàn zěnme xué?

Thầy Vương:Thầy công việc khá bận , không rút thời gian ra được. Các em định học như thế nào? 

海伦:白天我们都没有时间,只有晚上才抽得出时间。要是老师同意的话,我们想到老师的家里去上课。

Hǎilún: Báitiān wǒmen dōu méiyǒu shíjiān, zhǐyǒu wǎnshàng cái chōu dé chū shíjiān. Yàoshi lǎoshī tóngyì dehuà, wǒmen xiǎngdào lǎoshī de jiālǐ qù shàngkè.

He len: Chúng em ban ngày đều không có thời gian, chỉ có buổi tối mới bỏđược chút thời gian. Nếu như thầy đồng ý, chúng em muốn tối nhà thầy học. 

(二)生词 – từ mới ( Hán ngữ 4 bài 47 )

1. 突然          – tūrán            – ( đột nhiên )      – đột nhiên, đột ngột 

2. 熟              – shú              – ( thục )              – quen, biết, thông thạo

3. 一下子       – yíxiàzi          – ( nhất hạ tử )    – loáng một cái, vèo một cái, thoáng qua

4. 应              – yìng              – ( ứng )              – nhận ( lời mời) 

5. 国际           – guójì            – ( quốc tế )         – quốc tế 

6. 广播           – guǎngbō      – ( quảng bá )      – phát thanh 

7. 电台           – diàntái         – ( điện đài )         – đài 

8. 邀请           – yāoqǐng       – ( yêu thỉnh )       – mời 

9. 呆               – dāi              – ( ngai )               – ở lại, lưu lại 

10. 签             – qiǎn            – ( tiềm, tiêm )      – ký 

11. 合同          – hétong        – ( hợp đồng )      – hợp đồng 

12. 中外          – zhōngwài    – ( trung – ngoại ) – Trung Quốc và nước ngoài 

13. 合资          – hézi             – ( hợp tư )          – hợp tác đầu tư

14. 空儿          – kòngr           – ( không )           – thời gian trống 

15. 地址          – dìzhǐ            – ( địa chỉ )           – địa chỉ 

16. 业务          – yèwù           – ( nghiệp vụ )      – nghiệp vụ 

17. 搞              – gǎo             – ( cảo )                – làm 

18. 交流          – jiāoliú          – ( giao lưu )         – giao lưu 

19. 成立          – chénglì        – ( thành lập )       – thành lập 

20. 不久          – bùjiǔ            – ( bất cửu )          – không lâu 

21. 开展          – kāizhǎn       – ( khai triển )        – mở ra, triển khai 

22. 继续          – jìxù              – ( kế tục )             – tiếp tục 

23. 一定          – yídìng          – ( nhất định )       – nhất định 

24. 基础          – jīchǔ            – ( cơ sở )             – nền tảng, cơ sở

25. 只有…才   – zhǐyǒu …cái… – ( chỉ hữu… tài … ) – chỉ có… mới…

26. 光             – guāng          – ( quang )             – nhẵn bóng, hết sạch

27. 抽              – chōu           – ( trừu )                 – rút ( thời gian ) 

28. 同意           – tóngyì         – ( đồng ý )            – đồng ý 

29. 海伦           – Hǎilún         – ( Hải Luân )        – He len 

30. 保罗           – Bǎoluó        – ( Bảo La )           – Paul

(三)注释 – Chú thích 

1. 要是我们自己花钱可组不起:Nếu chúng em tự bỏ tiền ra chắc không thể thuê nổi. 

组不起 có ý nghĩa là : do giá cao mà không thể thuê được, hình thức khẳng định là “ 组得起”

2. 搞 – gǎo – làm 

搞 = 办, 干,做

3. 应。。。的邀请/ 。。。:Nhận lời mời của ai đó

Ví dụ: 

我是应国际广播电台的邀请来北京工作的 (Wǒ shì yìng guójì guǎngbò diàntái de yāoqǐng lái běijīng gōngzuò de)Em nhận lời mời của đài phát thanh quốc tế tới Bắc Kinh làm việc.

我应王老师的邀请来河内玩儿 (Wǒ yīng wáng lǎoshī de yāoqǐng lái hénèi wán er)Nhận lời mời của thầy giáo Vương, tôi tới Hà Nội chơi. 

4. 一下子

一下子 ý chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, động tác hoặc hành động đó được thực hiện, tình huống phát sinh hoặc thay đổi nhanh chóng. thường được dịch là bỗng dưng, bỗng chốc, phút chốc, một lát, một thời gian ngắn, thoáng cái, vèo một cái, lập tức, ngay lập tức,…

Ví dụ: 

天气一下子冷起来了。(Tiānqì yíxiàzi lěng qǐlái le.) Thời tiết bỗng dưng lạnh rồi.

昨天的饺子真好吃,我一下子吃了三十个。(Zuótiān de jiǎozi zhēn hǎochī, wǒ yíxiàzi chī le sānshí gè. ) Bánh chẻo hôm qua thật là ngon, tôi vèo một cái đã ăn 30 cái

5. Động từ + 光 ( Bài 47 hán ngữ 4 )

Động từ + 光  biểu thị sự việc , hành động hết một cách triệt để. 

Ví dụ: 

你怎么现在才会来,饭我已经吃光了  ( Nǐ zěnme xiànzài cái huì lái, fàn wǒ yǐjīng chī guāngle ) Sao bây giờ cậu mới về, tớ ăn hết cơm mất rồi. 

A: 小姐,你想买什么?(Xiǎojiě, nǐ xiǎng mǎi shénme?)Chị gái, chị muốn mua gì? 

B: 我想买香蕉。

A: 真对不起,香蕉都卖光了,你明天再来啊。 (Zhēn duìbùqǐ, xiāngjiāo dōu mài guāngle, nǐ míngtiān zàilái a.)Thật xin lỗi, chuối bán hết mất rồi, ngày mai lại tới nhé. 

买光了:Mǎi guāng le: mua hết rồi 

喝光:Hē guāng: uống hết 

用光:Yòng guāng: dùng hết

忘光:Wàng guāng: quên sạch 

(四)语法 – Ngữ pháp 

1. Cách dùng của mở rộng của bổ ngữ xu hướng.

Bổ ngữ xu hướng trong Hán ngữ phần nhiều có ý nghĩa mở rộng, biểu thị kết quả của động tác, hành vi. 

1.1 Động từ + 起来

Biểu thị động tác bắt đầu và tiếp tục.

Ví dụ: 

他说得大家都笑起来了 (Tā shuō dé dàjiā dōu xiào qǐlái le)Anh ta nói khiến mọi người cười ầm cả lên. 

刚才还是晴天,突然下起雨来了 (Gāngcái háishì qíngtiān, túrán xià qǐ yǔ lái le ) Vừa nãy trời vẫn còn nắng, đột nhiên lại mưa rồi. 

“ 想起来 ” là khôi phục ý thức, nhớ ra một sự vật sự việc gì đó mà vốn dĩ nó đã có ở trong đại não. 

Ví dụ: 

我想起来了,这个地方我们来过 (Wǒ xiǎng qǐláile, zhège dìfāng wǒmen láiguò)Tôi nhớ ra rồi, chỗ này chúng ta đã từng tới rồi. 

我们在一起学过,但是她的名字我想不起来了 (Wǒmen zài yīqǐ xuéguò, dànshì tā de míngzì wǒ xiǎng bù qǐláile)Chúng tôi từng học cùng nhau, nhưng tên của cô ấy tôi không nhớ ra rồi. 

1.2 Động từ + 出来

Biểu thị sự nhận rõ hoặc động tác làm cho sự vật từ không đến có hoặc từ ẩn đến hiện. 

Ví dụ: 

这道题我做出来了 (Zhè dào tí wǒ zuò chūlái le)Đề này tớ giải ra rồi. 

我看出来了,这是王老师的字 (Wǒ kàn chūlái le, zhè shì wáng lǎoshī de zì)Tớ nhìn ra rồi, đây là chữ của thầy Vương. 

“想出来” biểu thị ý nghĩa: Trong đầu này sinh ra ý kiến mới. 

Ví dụ: 

他想出来一个办法 (Tā xiǎng chūlái yīgè bànfǎ)Anh ấy nghĩ ra một cách. 

这个方法是谁想出来的? (Zhège fāngfǎ shì shéi xiǎng chūlái de?)Cách này là ai nghĩ ra thế? 

So sánh “ 想起来 ”  và “想出来”

“ 想起来 ” là tin tức vốn có trong đại não mà đã quên mất, sau khi hồi tưởng lại thì nhớ ra. 

“想出来” là tin tức vốn không có trong đại não, qua suy nghĩ mà có, tân ngữ thông thường là “办法”,“注意”,“意见”,。。。

1.3 Động từ + 下去

Biểu thị động tác đang tiến hành 

Ví dụ: 

让他说下去 (Ràng tā shuō xiàqù)Để anh ta nói tiếp. 

明年,我还想继续在这这儿学下去 (Míngnián, wǒ hái xiǎng jìxù zài zhè zhè’er xué xiàqù)Năm sau tôi vẫn muốn tiếp tục ở đây học 

这件事我们准备坚持做下去 (Zhè jiàn shì wǒmen zhǔnbèi jiānchí zuò xiàqù)Chuyện này chúng tôi chuẩn bị tiếp tục làm. 

1.4 Động từ + 下来

Biểu thị động tác làm cho sự vật cố định hoặc hoạt động ( trạng thái ) trước đây tiếp diễn đến thời điểm hiện tại. 

Ví dụ: 

我已经把他的地址和电话号码记下来了 (Wǒ yǐjīng bǎ tā de dìzhǐ hé diànhuà hàomǎ jì xiàlái le)Tôi đã ghi lại địa chỉ và số điện thoại của cậu ta rồi. 

后来因为忙,我没有坚持下来 (Hòulái yīnwèi máng, wǒ méiyǒu jiānchí xiàlái)Sau này bởi vì bận, tôi không tiếp tục kiên trì nữa. 

应该把这儿的风景照下来 (Yīnggāi bǎ zhè’er de fēngjǐng zhào xiàlái)Nên chụp lại phong cảnh ở đây. 

2. 只有……才…… (Zhǐyǒu…… Cái……) Chỉ có …mới…

 只有……才…… liên kết câu phức điều kiện. 只有 biểu thị điều kiện cần phải có,biểu thị tình hình xuất hiện hoặc kết quả có được trong điều kiện đó. 

Ví dụ: 

只有好好学习才能得到好成绩 (Zhǐyǒu hǎo hào xuéxí cáinéng dédào hǎo chéngjī )Chỉ có chăm chị học tập mới đạt được kết quả tốt. 

学外语,只有多听,多说,多练才能学好。 (Xué wàiyǔ, zhǐyǒu duō tīng, duō shuō, duō liàn cáinéng xuéhǎo)Học ngoại ngữ, chỉ có nghe nhiều, nói nhiều, luyện nhiều mới học tốt. 

(五)练习 – Bài tập ( Hán ngữ 4 bài 47 )  

Bài 1: Dịch các câu sau: 

1. 他俩是在做好事时不小心打碎花盆的,听了我讲完事情的前因后果,老师一下子明白了过来.

2. 你听得出来这是谁的声音吗?

3. 只有坚持锻炼,才会有好的身体。

4. 只有好好学习才能考只有努力学习,才能取得进步。上理想的大学。

5. 请把你们的名字在纸上记下来。

6. 啊,我想起来了,我把你的护照放在大衣口袋里了。

Bài 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

A: 邀请    离开    抽      熟      成立     搞      呆     签     继续    花

1. 这个声音我听起来很 ______ ,但一下子想不起来是谁了。

2. 你打算在中国 ______ 多长时间?

3. 国外一个大学想 ______ 我去工作。

4. 去加拿大公司的合同 ________ 了没有?

5. 她准备______ 三年时间把这本书翻译出来。

6. 我觉得______ 中外文化交流工作很有意思。

7. 他们公司刚_____ 不久,很多业务还没有开展起来。

8. 回国后我还要______ 学下去,钥匙不坚持学下去的话,学过的也会忘记的。

9. 我想_______ 空儿回家去看看妈妈,我已经几年没回过家。

10. 在家的时候想出来,但是一__________ 家就想家。 

B: 

1. 他说明年还要在这个学校_______ 。

A: 学下去                                   B: 学下来

C: 学起来                                   D:  学上来

2. 他的电话号码是多少,我________ 了。

A: 想不起来了                              B: 想不出来

C:想起来                                     D:  想出来

3. 你______ 了没有, 这是谁唱的歌?

A: 听起来                                    B: 听出来

C:听不出来                                  D:  听起来

4. 我______ 了,我看过她演的电影。

A: 想起来               B: 想出来

C:  听不出来              D: 听起来

5. 她难过得_________了。

A: 说不上来                B: 说不上去

C:说不出来                 D: 说不下来

6. 你________ 了吗?这是什么茶?

A:喝得出来         B: 喝不下去

C:喝不出来         D: 喝出来

7. 这儿的风景真美,快把它_________ 吧。

A:拍进来         B: 拍下来

C:拍下去         D: 拍出去

8. 一看到他那样子,大家就都________ 。

A: 笑了起来         B: 笑了一下

C: 笑了出来         D: 笑了一会儿

9. 你能_______ 他是哪国人吗?

A:看得出来         B: 看得过来

C:看得起来         D: 猜得到

10. 我也________ 好办法。

A: 想出来            B: 想不起来 

C: 想不出来         D: 想得到

Bài 3: Dùng kết “cấu động từ + bổ ngữ xu hướng” nói theo các tình huống sau: 

1. 在一次会上,一个多年不见的同学走过来,跟你握手,但是你认不出来他是谁了。

同学:还认识我吗? 

A:对不起,_____________________。

2. 朋友请你吃饭,一个菜很好吃,朋友问你,是什么菜,你吃得出来吗。你吃不出来,怎么回答?

A: _____________________________。

3. 老师让你们听写,但是你觉得老师念得太快,有两个句子没有写下来。。。。。。

老师:都写下来了吗?

A:____________________________。 

4. 去洗照片,你希望一个小时以后能洗出来,怎么问?

A:_____________________________? 

B:没问题,洗得出来。

5. 听倒一个小提琴曲,朋友问你听得出来这是什么曲子吗? 你怎么回答?

A:______________________________。 

Bài 4: Sửa câu sai: 

1. 他照起来的照片很好看。

2. 我把这个词查不出来。

3. 因为家里没有钱,没办法让我继续下去学习了。

4. 我想不出来她叫什么名字了。

5. 他想起来了一个办法。

6. 这件事我不想告诉她,但是她已经把这件事知道了。

(六)答案 – Đáp án ( Hán ngữ 4 bài 47 )  

Bài 2: 

A: 

1. 熟      2. 呆        3. 邀请      4. 签       5. 花

6. 搞      7. 成立      8. 继续     9. 抽        10. 离开

B:

1.A: 学下去                     2. A: 想不起来了

3. B: 听出来                    4. A: 想起来

5. C:说不出来                  6. A:喝得出来

7. B: 拍下来                    8. A: 笑了起来

9. A:看得出来                  10. C: 想不出来 

Bài 4:  

1. 他照出来的照片很好看。

2. 这个词我查不出来。/ 这个词我查出来。

3. 因为家里没有钱,没办法让我继续学习下去了。

4. 我想不起来她叫什么名字了。

5. 他想出来了一个办法。

6. 这件事我不想告诉她,但是她已经知道了。

Xem thêm:

Bài 46: Núi cao thế này, bạn có leo lên được không?

Bài 45: Kinh kịch tôi xem hiểu nhưng nghe không hiểu

Bài 44: Chân của tôi bị thương do xe đạp va vào

Menu